Project Dafne Schippersbrug 04

foto van Dafne Schippersbrug met railing van staalkabelnetten

foto van Dafne Schippersbrug met railing van staalkabelnetten